Reeglid

Üldsätted
1. Mängu omanik ei vastuta serveri maasoleku eest.
2. Mängu omanik ei garanteeri mängu töötamist.
3. Mängu omanikul on õigus muuta reegleid.
4. Mängu omanik ei pea kompenseerima/tagastama mängu peale raisatud raha, isegi juhul, kui mängus on toimunud reset või kui viga on põhjustatud systeem.ee poolt.
5. Mängu omanik ei vastuta mängijate omavaheliste kokkulepete eest.
6. Mängu omanik ei vastuta panga- ja SMS-teenuste töötamise eest.
7. Kasutajakonto millesse pole sisse logitud 30 või enam päeva, võib mängu omanik kustutada.
8. Mängu omanik võib blokeerida ja kustutada kasutajaid ilma ette teatamata.
9. Kasutajanimes ja mujal ei või enda tutvustamiseks kasutada administraator, admin ja muid sarnaseid nimesi, kuna need vihjavad otseselt mängu haldajale.
10. Mängus käimiseks on keelatud kasutada aadressi varjavaid vahendeid (VPN, proxy serverid).
 
Systeem.ee meeskonna kohustused
1. Hoidma paroole andmebaasis turvaliselt krüpeeritud kujul.
2. Ei tohi avaldada kõrvalistele või kolmandatele isikutele mängijate isiklikke andmeid.
3. Tagama mängu võimalikult veavaba töötamise.
 
Systeem.ee mängijate kohustused
1. Kasutaja(te) ostmine/müük/andmine/võtmine ja muu selline on keelatud.
2. Ei tohi teisi mängijaid solvata.
3. Ei tohi kasutada programme ja muid vahendeid ilma omaniku loata, mis võivad mängimist kergendada või häirida.
4. Ei tohi kasutada ebasündsaid sõnu.
5. Ei tohi avaldada oma parooli teistele mängijatele ega administraatoritele.
6. Ei tohi registreerida üle ühe kasutajakonto ühte maailma.
7. Ei tohi mängida enam kui ühe kasutajakontoga korraga ühes maailmas.
8. Peab teavitama vigadest mängu omanikule koheselt pärast vea leidmist.
9. Peab teavitama koheselt mängu omanikku, kui on märganud reeglite rikkumist.
10. Ei tohi reklaamida lehti, mis pole seotud Systeemiga välja arvatud tasulise reklaami kaudu.
11. Ei tohi õhutada teisi mängijaid reegleid rikkuma.
 
© 2014 Enternum Solutions OÜ - Uuendused - Reeglid - Mobiilne versioon - info@systeem.ee